Terugblikdag Marokkaanse migratie

Op 30 januari organiseerde het Migratiemuseum Heerlen in samenwerking met het Marokko instituut en het Limburgs Museum een terugblikdag Marokkaanse migratie in het Migratiemuseum Heerlen.

In 2019 is het precies 50 jaar geleden dat Nederland het eerste wervingsverdrag met Marokko sloot. Onder de eerste bedrijven die arbeiders rekruteerden: de staatsmijnen en de Oranje Nassau mijnen. De Marokkanen maakten de gefaseerde beëindiging van de steenkolenwinning in Nederland mogelijk, waardoor andere mijnwerkers herplaatst konden worden. Na de mijnsluitingen vond een deel van de Marokkanen op eigen gelegenheid ander werk in Nederland. Het merendeel werd echter, al dan niet omgeschoold, in een ander Limburgs of Nederlands bedrijf geplaatst. Weer anderen keerden terug naar Marokko. Uiteindelijk zijn er van de enkele duizenden Marokkaanse mijnwerkers naar schatting maar 200 a 300 in Limburg achtergebleven. Hoe is het nu met hen, met hun vrouwen en kinderen?

Programma
13.00 uur inloop en ontvangst en bezichtigen tentoonstellingen
13.45 uur welkom en inleiding door dhr. Mo Benabbou en E. Mouttahid van het Marokko Instituut over 50 jaar Marokkaanse migratie
14.00 uur vertoning film ‘Hier en daar een Marokkaan’ (50 min.) – Joost Tholens, 1970
15.00 uur PAUZE
15.15 uur vertoning ‘Twee levens in één hart’ (40 min.)- Marijn Poels, 2014
15.55 uur nagesprek met de zaal door Zakia Labyed en Milena Mulders
16.00 uur napraten, bezichtiging tentoonstelling en verhalen delen
18.00 uur einde middag

In het kader van 50 jaar Marokkaanse werving heeft het Marokko Instituut een kleine fototentoonstelling samengesteld, getiteld ‘Terugblik migratie Marokkanen vanaf de jaren 6o vorige eeuw tot heden’. Deze zal op 30 januari te zien zijn in het Migratiemuseum Heerlen.