Wie we zijn

Colofon

Team
Initiatiefnemer, curator tentoonstelling & programma, projectcoördinatie: Milena Mulders

Producent: Sanne Gijsbers

Communicatie: Loucette Reppenhagen

Vrijwilligerscoördinator: Hanne Maria Minderhoud

Tentoonstelling
Ontwerp en realisatie: Eloi Koster & Jesse van Lienen (Studio SKVL)
Inhoudelijk advies: Serge Langeweg (Continium discovery center)
Kunstwerk Niet Bang Zijn: Thierry van Raaij

Onderzoek
Onderzoeker
: Eva Mos
Begeleidingscommissie: Jan Rath (Professor Sociologie aan de UvA), Eddy Appels (visueel antropoloog), Sabine Luning (lector culturele antropologie aan de Universiteit Leiden)

Financieel
Fondsenwerving: Fion Sanders (Continium discovery center)
Projectcontroller: Raymond Jacobs (Continium discovery center)