04/05/2019

Details:

Naam Migratiemuseum Heerlen

Planning

Datum:
Tijd:

Boekpresentatie ‘Kolengruis en surrogaatkoffie’

Op 4 mei ontvangen wij in het Migratiemuseum Heerlen Siegmund Zasada die komt vertellen over zijn pas geleden verschenen boek ‘Kolengruis en Surrogaatkoffie’: het waargebeurde verhaal over zijn jeugd in een Pools mijnwerkersgezin tijdens de Duitse bezetting in Zuid-Limburg. Aansluitend zullen we samen 1 minuut stilte in acht nemen.

Deze boekpresentatie is gekoppeld aan de nieuwe tafel in het museum, waarop wij verhalen vertellen over de ingewikkelde positie van migranten in Limburg tijdens de Tweede Wereldoorlog.

Programma
Inloop: 18.00 uur
Presentatie: 18.30 – 19.45 uur
Minuut stilte: 20.00 uur
Einde avond: 21.00 uur

Over de auteur
Aangespoord door kleinzoon Edwin is Siegmund Zasada (89) uit Weert op hoge leeftijd gaan schrijven. ‘Kolengruis en surrogaatkoffie’ is zijn tweede boek: het waargebeurde verhaal over zijn jeugd in een Pools mijnwerkersgezin tijdens de Duitse bezetting in Zuid-Limburg. De hechte familie wordt uiteengedreven als een oom voor de NSB kiest, terwijl bij de Zasada’s Joden onderduiken.

Siegmund Zasada is op 12 juni 1929 in Brunssum geboren en heeft het grootste deel van zijn leven als beroepsmilitair gewerkt. De laatste jaren, van 1972 tot 1984, werkte hij op de Koninklijke Militaire School (KMS) in Weert, waar het echtpaar Zasada inmiddels 33 jaar woont. Na zijn pensioneren op 55-jarige leeftijd koopt hij met zijn vrouw een camper waarmee hij vier keer per jaar naar Polen reist om medicijnen en kleding te brengen.

Boekbeschrijving
Mundi is elf jaar als Zuid-Limburg door de Duitsers bezet wordt. Als tweede zoon uit een Pools mijnwerkersgezin maakt hij mee hoe het leven verandert door de oorlog. De verhalen van oom Bernhard en zijn vader Antek, beiden werkzaam in dezelfde ploeg in de Hendrik en naast familie ook goede vrienden, veranderen van toon. Langzaam verschuift hun ondergrondse humor naar de achtergrond, terwijl politieke opvattingen hen uit elkaar drijven. Oom Bernhard wordt, als overtuigd NSB’er, actief voor de bezetter, terwijl Mundi’s vader zonder Bernhards medeweten twee onderduikers in huis neemt. Met de steeds hoger wordende druk op de productie van de mijnen, stijgt ook de spanning tussen Antek en Bernhard. Dan staat oom Bernhard plotseling in uniform voor de deur, gedwongen tot een keuze.

Het boek ‘Kolengruis en surrogaatkoffie’ telt 170 pagina’s en is te koop voor 17,95 euro.