Tentoonstelling

‘niet bang zijn’

De tentoonstelling ‘Niet bang zijn’ is een ode aan de migranten, de Limburgers van toen, en aan de ‘koempelmentaliteit’.

Parkstad Limburg kent een rijke geschiedenis van immigratie van mijnwerkers en hun gezinnen uit onder andere Polen, Slovenië, Italië en Marokko. Zij kwamen eind negentiende eeuw naar Nederlands Limburg om te helpen bij het opbouwen van de mijnen. In een razendsnel veranderende samenleving werden de Limburgers geconfronteerd met de komst van grote groepen mensen die niet op hen leken, die hun taal niet spraken, die er andere ideeën en gewoontes op nahielden en die zich een plek toe-eigenden. Men sprak indertijd over ‘de Slavische invasie’ of ‘Balkantoestanden in de Mijnstreek’. Retoriek die aan Nederland anno 2018 doet denken.

Deze tentoonstelling laat zien hoe een betrekkelijk homogene samenleving in korte tijd veranderde in een multiculturele samenleving, en biedt ruimte aan u als bezoeker om uw eigen migratie-verhalen, objecten, archieven, herinneringen en meningen te delen.

De titel ‘Niet Bang Zijn’ is ontleend aan het lichtkunstwerk van Thierry van Raaij. Je hoeft het niet eens te worden, maar laten we gewoon eens kijken hoever we komen…

Begin april zullen we een paar aanpassingen doen aan de presentatie en zullen we nieuwe verhalen toevoegen. Houd onze website en Facebook pagina in de gaten. Of kom gerust (nog eens) langs! 

Deze tentoonstelling kwam tot stand in samenwerking met Continium discovery center, Nederlands Mijnmuseum, Internationaal Instituut voor Sociale Geschiedenis (IISG)/ Historisch Beeldarchief Migranten (HBM), Historisch Centrum Limburg (RHCL), Regionaal Historisch Centrum Limburg (RHCL), 1001 Italianen en particuliere bruikleengevers.

partners migratiemuseum

« 2 van 2 »