Migratiemuseum Heerlen gaat door in het Limburgs Museum

Op 12 augustus was er dan eindelijk witte rook: het Migratiemuseum Heerlen gaat door in Venlo! Vanaf oktober gaan we vanuit het nieuw te bouwen MigratieLab in het Limburgs Museum aan de slag met het verzamelen,  verbeelden, delen en bespreken van (samen)leven en (samen)werken met en door arbeidsmigranten als urgent erfgoed. Het Migratielab maakt onderdeel uit van een meerjarenambitie.

Het MigratieLab is een initiatief van Milena Mulders in samenwerking met het Limburgs Museum en vele belanghebbenden. Het MigratieLab wordt mede mogelijk gemaakt door het VSBfonds en de Stichting DOEN/Bankgiro Loterij fonds.

Migratiemuseum Heerlen wordt ‘Arbeidsmigratiemuseum’

Het Migratiemuseum Heerlen verzamelt -met kennis van het verleden- het toekomstige erfgoed van arbeidsmigratie, zoals het actiemateriaal van FNV die op 2 februari in Den Haag aandacht vroeg voor de scheiding van bed en baan. Op woensdag 3 februari is het debat in de Tweede Kamer naar aanleiding van het rapport ‘Geen tweederangsburgers’.

Migratiemuseum Heerlen werkt in samenwerking met het Limburgs Museum, SHCL, IISG, Expatriate archive center en vele andere belanghebbenden in 2021-2022 aan een langjarig project dat zich richt op verzamelen, verbeelden en archiveren van het toekomstig erfgoed van arbeidsmigratie.

Migratiemuseum Heerlen ‘on the road’

Het Migratiemuseum Heerlen begon als een persoonlijke ode maar ontwikkelde zich gaandeweg tot iets dat het beste te omschrijven is als ‘een beweging’: een groeiende groep mensen en organisaties in Limburg en daarbuiten die zich op een andere manier tot het thema migratie en samen leven willen verhouden.

Ons interesse- en werkgebied heeft zich na de sluiting van het tijdelijke museum in Heerlen organisch verplaatst naar Venlo en omgeving waar op dit moment de uitdagingen in het omgaan met arbeidsmigratie het grootst zijn. In samenwerking met het Limburgs Museum werken we daar aan een vervolgproject met vele belanghebbenden.

Via onze Facebook pagina houden we u graag op de hoogte van ons ‘Museum On the road’!

Nominatie voor de Ambassade van de Vreedzaamheid prijs 2020

Het Migratiemuseum Heerlen is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid prijs 2020: een prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en met steun van de Nederlandse Commissie van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Deze prijs wordt gegeven aan een lokaal project of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele verdraagzaamheid. Twaalf lokale organisaties worden genomineerd; één per provincie.

Zie de website van Eén Land Eén Samenleving voor meer informatie over de genomineerde organisaties. Ook lees je daar hoe en vanaf wanneer je kan stemmen. De prijsuitreiking is op 14 november, voorafgaande aan de UNESCO-dag van de Verdraagzaamheid.

http://eenlandeensamenleving.nl/nominaties-prijsuitreiking-ambassade-van-deverdraagzaamheid-2020/

Overhandiging aan minister Koolmees

Niet bang zijn, hoe een persoonlijke ode een plek van dialoog werd

Op donderdag 9 januari 2020 overhandigden we in Den Haag ons boek over het Migratiemuseum Heerlen aan vicepremier en minister van Sociale Zaken en Werkgelegenheid Wouter Koolmees. Er was ruimte om te vertellen over de beweging die het Migratiemuseum Heerlen op gang bracht en om inhoudelijk te praten over de spiegel die het verleden biedt voor de uitdagingen van deze tijd.