Migratiemuseum Heerlen ‘on the road’

Het Migratiemuseum Heerlen begon als een persoonlijke ode maar ontwikkelde zich gaandeweg tot iets dat het beste te omschrijven is als ‘een beweging’: een groeiende groep mensen en organisaties in Limburg en daarbuiten die zich op een andere manier tot het thema migratie en samen leven willen verhouden.

Ons interesse- en werkgebied heeft zich na de sluiting van het tijdelijke museum in Heerlen organisch verplaatst naar Venlo en omgeving waar op dit moment de uitdagingen in het omgaan met arbeidsmigratie het grootst zijn. In samenwerking met het Limburgs Museum werken we daar aan een vervolgproject met vele belanghebbenden.

Via onze Facebook pagina houden we u graag op de hoogte van ons ‘Museum On the road’!

Nominatie voor de Ambassade van de Vreedzaamheid prijs 2020

Het Migratiemuseum Heerlen is genomineerd voor de Ambassade van de Verdraagzaamheid prijs 2020: een prijs die wordt uitgereikt door de Stichting Eén Land Eén Samenleving in samenwerking met het Paleis van de Verdraagzaamheid en met steun van de Nederlandse Commissie van UNESCO (United Nations Educational, Scientific and Cultural Organization). Deze prijs wordt gegeven aan een lokaal project of organisatie die zich het afgelopen jaar heeft ingezet voor interculturele verdraagzaamheid. Twaalf lokale organisaties worden genomineerd; één per provincie.

Zie de website van Eén Land Eén Samenleving voor meer informatie over de genomineerde organisaties. Ook lees je daar hoe en vanaf wanneer je kan stemmen. De prijsuitreiking is op 14 november, voorafgaande aan de UNESCO-dag van de Verdraagzaamheid.

http://eenlandeensamenleving.nl/nominaties-prijsuitreiking-ambassade-van-deverdraagzaamheid-2020/

Onderzoek naar Here to Stay

Momenteel is Milena bezig met fase 1 van het project: onderzoeken, planvorming en fondsenwerving. Het resultaat is een inhoudelijk, artistiek, organisatorisch en financieel plan van aanpak. Deze fase is ook bedoeld om de benodigde financiering te vinden om fase 2 uit te voeren (verzamelen en verbeelden) en de financiële realisatie voor fase 3, 4 en 5 te verkennen. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Stichting Doen/Bankgiro Loterijfonds, Provincie Limburg, Cultuurimpuls Limburg en Limburgs Museum.
Geinteresseerd in het project ‘Here to stay’ neem contact op met Milena Mulders: milenamulders@gmail.com