Onderzoek naar Here to Stay

Momenteel is Milena bezig met fase 1 van het project: onderzoeken, planvorming en fondsenwerving. Het resultaat is een inhoudelijk, artistiek, organisatorisch en financieel plan van aanpak. Deze fase is ook bedoeld om de benodigde financiering te vinden om fase 2 uit te voeren (verzamelen en verbeelden) en de financiële realisatie voor fase 3, 4 en 5 te verkennen. Het onderzoek wordt mogelijk gemaakt door Stichting Doen/Bankgiro Loterijfonds, Provincie Limburg, Cultuurimpuls Limburg en Limburgs Museum.
Geinteresseerd in het project ‘Here to stay’ neem contact op met Milena Mulders: milenamulders@gmail.com